Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ gồm

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
  2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
  3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
  4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)  

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định

Sau khi hoàn thành hồ sơ các bạn nộp hồ sơ tại sở KH & ĐT, đóng các loại phí rồi nhận giấy hẹn. Sau 3-5 ngày bạn sẽ nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ*

Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan khác tại đây