Hướng dẫn thành lập công ty TNHH

A Công ty TNHH Một Thành Viên

1 THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
– Điều lệ
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành
– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định

2 THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
– Điều lệ
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
A. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
B. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

-Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền  và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 

B Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lênhướng-dẫn-thành-lập-công-ty-TNHH
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-Danh sách thành viên

– Điều lệ

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân

2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp)

3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định

Sau khi hoàn thành hồ sơ các bạn nộp hồ sơ tại sở KH & ĐT, đóng các loại phí rồi nhận giấy hẹn. Sau 3-5 ngày bạn sẽ nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan khác tại đây