Thành lập công ty cổ phần. Hồ sơ gồm

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
  2. Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu). Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức 
  3. Điều lệ 
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  1. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
  2. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)  

 Lưu ý: Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập
Sau khi hoàn thành hồ sơ các bạn nộp hồ sơ tại sở KH & ĐT, đóng các loại phí rồi nhận giấy hẹn. Sau 3-5 ngày bạn sẽ nhận được:Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định hoặc tải tại đây

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan khác tại đây