* Lưu ý: Tên chi nhánh, VPĐD gồm tên công ty chính và có thêm từ chi nhánh hoặc VPĐD

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện 
 2. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện 
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn. Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện 
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
 3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện 
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
 6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
 7. Đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên thì cần thêm biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ VPĐD

văn-phòng-đại-diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty cổ phần. Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
 4. Bản saohợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định hoặc tải tại đây

Tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan khác tại đây