Hướng dẫn thay đổi thông tin công ty kinh doanh

Thay đổi thông tin công ty (thông tin trên giấy phép kinh doanh) - Khi các bạn cần thay đổi một trong các thông tin công ty sau thì các bạn phải thực hiện các thủ tục thay đổi và nộp cho Sở KH & ĐT để bổ sung và nhận giấy phép kinh doanh với nội dung mới đã sửa đổi. Nếu không thực hiện thay đổi các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề với các cơ quan quản lý ((cơ quan thuế, cơ quan thanh tra…) thậm chí là pháp luật nếu các bạn kinh doanh thêm các ngành nghề có điều kiện mà không thông báo. - Thay đổi thông tin công ty có các hình thức sau: 1. Thay đổi tên hoặc địa điểm đặt trụ sở công ty (nếu thay đổi tên phải làm lại con dấu cty, thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế nơi đặt trụ sở...
Read More

Hướng dẫn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

* Lưu ý: Tên chi nhánh, VPĐD gồm tên công ty chính và có thêm từ chi nhánh hoặc VPĐD Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ gồm: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện  Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên) Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn. Hồ sơ gồm: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện  Quyết định của Chủ sở hữu công...
Read More

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ gồm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)   Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định Sau khi hoàn thành hồ sơ các bạn nộp hồ sơ tại sở KH & ĐT, đóng các loại phí rồi nhận giấy hẹn. Sau 3-5 ngày bạn sẽ nhận được: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ - Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ* Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân Tìm hiểu rõ...
Read More

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần. Hồ sơ gồm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu). Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức  Điều lệ  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân; 4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp); 4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
Read More

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH A Công ty TNHH Một Thành Viên 1 THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ  - Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).  Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và cung cấp các biểu mẫu theo quy định 2 THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp -...
Read More
12