Lãi ròng 4 đồng khi doanh thu 100 đồng

Hiệu quả kinh doanh thấp đang trở thành rào cản phát triển của doanh nghiệp, khiến khu vực này trở nên mờ nhạt trong bức tranh chung của nền kinh tế, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê. Nhận định nêu trên được cơ quan thống kê đưa ra khi cùng Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tại buổi họp báo ngày 11/4, đại diện các cơ quan khảo sát đều cho rằng bộ mặt khu vực doanh nghiệp đã có những thay đổi đáng kể trong thời gian qua, song vẫn còn đó những tồn tại: quy mô đăng ký và đầu tư vốn liên tục gia tăng nhưng hiệu quả hoạt động vẫn còn thấp; các doanh nghiệp vẫn chưa có sự đóng góp tương xứng và đem lại giá trị gia tăng cao...  Theo số liệu tính đến hết năm 2015, tổng doanh thu của...
Read More