Uber, Grab: Sau “gây nghiện” là tăng cước, tăng phí

Tháng 11/2016, Uber tăng cước quãng đường từ 5.000 đồng/km lên 7.500 đồng/km, tương ứng tỉ lệ tăng 50%; tăng cước tối thiểu cho mỗi chuyến đi từ 5.000 đồng lên 15.000 đồng, tương ứng 300%; đồng thời và mức chiết khấu đối với tài xế sử dụng dịch vụ là 25%, và thời gian chờ là 450 đồng/phút (tương ứng 27.000 đồng/giờ). Thế nhưng vừa mới đây, Uber cho biết sẽ tiếp tục tăng cước từ ngày 24/8 tại khu vực TP. HCM và sau đó là khu vực Hà Nội. Theo đó cước quãng đường tăng từ 7.000 đồng/km lên 8.500 đồng/km (tương ứng tăng hơn 21%). Trước đó vào tháng 3/2017, Grab cũng công bố bảng giá cước mới điều chỉnh. Theo đó, cước GrabCar 4 chỗ ở khu vực TPHCM có giá cước tối thiểu 20.000 đồng/2km đầu, cước quãng đường tiếp theo là 9.000 đồng/km và cước thời gian chờ 300 đồng/phút. Cước GrabCar khu vực Hà Nội chỉ khác khu vực TPHCM...
Read More